comasalex

comasalex

IniciRutesLlocs d'interès

Escola Ocata

Escola

ES |

Pública

L’Escola Ocata és el resultat de la preocupació dels masnovins per una educació pública. Així l’any 1838 ja es va reunir una comissió per donar educació a cent nens abandonats per falta de mitjans per pagar les retribucions dels mestres. Dos anys més tard s’iniciarien les classes gratuïtes d’ensenyament primari per a nens i a partir de 1848 també per a nenes.

Les males condicions de la casa de lloguer del carrer del Rastillo –ara de Jaume I– que es feia servir com a escoles públiques i la donació d’uns terrenys per part de Miquel Amat Lluch, afavoreixen la construcció d’un edifici de nova planta a partir de 1904. Les obres es financen gràcies a un emprèstit municipal acordat amb els veïns.
L’edifici és obra de l’arquitecte municipal Bonaventura Bassegoda i Amigó, autor també del Casino del Masnou, l’ampliació del cementiri nou i alguns panteons. Les classes s’inicien durant el curs escolar 1905–1906 i l’any 1909, el rei Alfons XIII atorga el títol d’Il·lustríssima Vila al Masnou per la seva tasca educativa.

Des dels orígens l’escolarització és d’ambdós sexes, per aquest motiu es coneixia com a “Escola mixta Ocata”. L’edifici primitiu, de composició simètrica, destinava l’ala nord per als nens i l’altra per a les nenes. L’any 1967 es va incorporar una planta superior per allotjar noves aules.

Font:

Direcció

El Masnou
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com