comasalex

comasalex

IniciRutesLlocs d'interès

Església Sant Pere

Església

ES |

Pública

En terrenys que antigament pertanyien a Teià, es va formant al llarg dels segles XVII i XVIII un nucli de població al voltant del turó on avui s’aixeca l’església de Sant Pere.

La impossibilitat d’aquests habitants d’assistir a molts serveis litúrgics –per la distància a l’església parroquial de Sant Martí a Teià–, motiva la trobada el 1769 de cent seixanta caps de família a l’hostal de Francesc Mora per demanar al bisbe el permís per construir una església. El gremi de pescadors i mareantes va contribuir econòmicament a la construcció d’aquest primer temple que es consagra l’any 1783, el dia de la festivitat del seu patró Sant Pere. Amb l’aprovació del rei Ferran VII i el vist-i-plau de les autoritats eclesiàstiques, s’aconsegueix finalment la titularitat de parròquia pròpia, independent de la de Sant Martí de Teià (1818).
L’edifici primitiu va ser dissenyat per Miquel Garriga, i poc després degut a l’augment de la població l’amplià el seu fill, Pau Garriga i Matas, quedant acabat el 1817. Anys més tard, Miquel Garriga i Roca –nét i fill, respectivament– duria a terme l’altar major i la capella del Sagrament.


El temple va ser incendiat durant la Guerra Civil i reconstruït posteriorment, quedant enllestit en la dècada dels anys seixanta quan l’arquitecte Marià Ribas construí els dos cossos superiors de la torre del campanar.

Font: http://elmasnouterrademar.cat/esglesia-sant-pere.php

Direcció

El Masnou
Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com