Wizpr.guide

Wizpr.guide

IniciRutesLlocs d'interès

La muralla

Architectural location

ES |

Pública | AnglèsFrancès

Font: Wizpr.guide

Drets d'autor: All rights reserved

El segle XIV el Consell de Cent es va encarregar de l’ampliació del perímetre emmurallat de la ciutat, i va ampliar la muralla del segle XIII, incloent-hi el Raval (que aleshores només eren uns camps on hi havia poc més que horts i monestirs); Aquella muralla del segle XIV havia de tancar el seu perímetre seguint el traçat del Carrer Hospital cap a la Rambla, és a dir, vorejant la zona nord del Raval; però el rei Pere III el Cerimoniós va demanar que el seu traçat s’allargués fins a la Drassana Reial, per tal que aquesta també quedés inclosa dins del recinte emmurallat. A canvi, es va acceptar l’ús compartit de l’arsenal.
La inclusió del Raval en el recinte emmurallat no tenia com a objectiu principal emparar teixit urbà ni habitatges, sinó disposar de prou espai rural per ubicar-hi horts, espais per al bestiar i altres fonts d’aliment en cas de setge.
La muralla estava construïda amb pedra de Montjuic, i tenia un gruix que oscil·lava entre els 2,20 i els 3 m. Majoritàriament s’utilitzaven carreus irregulars petits o mitjans, lligats amb morter de calç, als quals se’ls aplicava una pàtina de color ataronjat.
Aquesta muralla, amb un talús defensiu, tenia un perímetre aproximat de 6 km, i estava segmentada per torres de planta circular, semicircular o quadrades, com les que es poden observar a les Drassanes, i un total de quinze portes que en permetien l'accés.

Drets d'autor: All rights reserved

Més informació

Direcció

Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com