Rutes científiques de Barcelona

Rutes científiques de Barcelona

IniciRutesLlocs d'interès

L’Exposició Internacional de 1929

Punt d'interès

ES |

Pública

Font: Cartell promocional de l'Exposició Internacional de 1929.

Contingut:
L'Exposició Internacional de 1929 té el seu origen en l'època de la Mancomunitat catalana, que proposa una exposició per tal de promocionar i mostrar al món la indústria catalana, i especialment la indústria elèctrica. Ja l'any 1914, es proposa fer una "Exposición de Industrias Electricas", primer en una zona propera al Besòs, potser on recentment s'hi va fer el Fòrum de les Cultures, però finalment es decideix escollir com a seu l'àrea de Montjuïc, fins aquell moment ocupada per barraques de treballadors immigrats. L'idea inicial és que l'Exposició es realitzi l'any 1917 però una crisi a la indústria local i l'esclat de la Primera Guerra Mundial fan que es descarti aquesta opció i s'esculli l'any 1925. Així, comencen les obres dirigides per l'arquitecte, arqueòleg i polític Josep Puig i Cadafalch que suposen una primera urbanització de l'actual Avinguda de Maria Cristina. L'any 1923 però, esclata la dictadura de Miguel Primo de Rivera que, donada la implicació de la Mancomunitat en el projecte, primer el suspèn, per després reprendre'l per l'any 1929, coincidint amb l'Exposició Iberoamericana de Sevilla. Aquesta nova Exposició però, ja no estaria només dedicada a la indústria, sinó que a més tindria una segona secció dedicada a l'art i l'arqueologia, molt popular en aquell moment, i una tercera secció dedicada als esports. El fet que l'Exposició fos temàtica i no comptés amb la representació de països de tot el món, sinó bàsicament europeus, va fer que aquesta fos una exposició internacional i no universal, com ho havia estat la de 1888. En general, l'Exposició va mostrar la ciència de forma molt eclèctica, desorganitzada, amb molt d'èmfasi en la indústria, el negoci i el comerç i menys en els continguts científics o en la orientació divulgativa, que ja estaven tenint altres exposicions. Arquitectònicament, l'Exposició suposa la consolidació del noucentisme, així com la introducció a Catalunya d'una nova arquitectura d'avantguarda, representada, com veurem, en el pavelló d'Alemanya. Sembla que a més va deixar, com també va passar a la de 1988, un dèficit milionari, i un èxit relatiu ja que va coincidir amb el anomenat crack del 29 que va fer baixar molt l'assistència tant d'expositors com de visitants extrangers. Així doncs, el 19 de Maig de 1929, Alfons XIII, que amb només 2 anyets havia estat present en la inauguració de l'Exposició Universal de 1888, va inaugurar, juntament amb Primo de Rivera, l'Exposició Internacional de 1929.

Més informació:
Fernàndez-Gonzàlez, Guillem, “Urbanisme i energia elèctrica a l'Exposició Internacional de Barcelona” a: Casals, Vicente i Capel, Horacio (eds.). Actas del Simposio Internacional Globalización, innovación y construcción de redes técnicas urbanas en América.

Direcció

Espanya

Més sobre aquest lloc d'interès

Rutes a la zona

Canals relacionats

Just like any other website, RouteYou makes use of cookies and similar technology to collect information about your preferences and your usage of the website. Only by doing so can we offer you an optimal user experience.

We also use cookies to serve you with personalised advertisements. Advertisements are necessary in order to offer you this service for free. If you prefer to use the website ad free, then you have the option to upgrade to a paid MyRouteYou Plus account, which also offers some advanced functionality.

Whatever you choose, we will always respect the privacy and security of your information in accordance with our privacy and cookie policy.

How do you want to continue?

I agree with the privacy and cookie policy and

© 2006-2018 RouteYou - www.routeyou.com