This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Vrouwenpolder

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Village
Location type: Village
Location address: Vrouwenpolder
Number of texts: 3
4 stars

De oudste cultuurlandschappen van het lage deel van Nederland zijn de oude zeekleipolders. Het gaat om kwelders die zo hoog opgeslibd zijn dat permanente bewoning mogelijk werd. In Nederland werd dit gebied in de Romeinse tijd reeds bewoond door de Friezen. In perioden dat de zeespiegel steeg bedreigden overstromingen hut bestaan. Om toch te overleven werden terpen opgeworpen. Deze woonheuvels zijn met de kronkelige kreekrestanten de oudste landschapselementen. Vanaf 1000 werden gesloten dijken opgeworpen en is ook de onregelmatige blokvormige percelering ontstaan. Andere kenmerkende elementen zijn de kruinige percelen in Noord-Nederland en de drinkpoelen en vliedbergen in Zeeland. In de Middeleeuwen werden grote delen van het oude zeekleilandschap weggeslagen door de zee. Later werd nieuw land gewonnen door kwelders of zelfs hooggelegen delen van het wad die opnieuw opslibde te bedijken. Het grote verschil van deze nieuwe zeekleipolders met het oude land zijn de rechthoekige verkaveling.-lt;br>
Auteur: -lt;a href=“http://www.routeyou.com/user/view/2482.nl”>Dromos-lt;/a>-lt;br>
-lt;a href=“http://www.routeyou.com/location/view/47222941.nl”>Meer informatie-lt;/a>

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Made by 172761

Vrouwenpolder ligt aan de noordpunt van Walcheren, nabij de Veerse Gatdam die het eiland verbindt met Noord-Beveland. Het heeft een breed Noordzeestrand, dat mede daardoor ‘s zomers betrekkelijk rustig is. Vrouwenpolder is, in vergelijking met andere Walcherse dorpen, betrekkelijk laat ontstaan: de kapel, werd gebouwd in de veertiende eeuw, in gebied dat een eeuw daarvoor ingepolderd was. In 1588 werd Fort den Haak gebouwd om de ingang van het Veerse Gat te dekken. In 1809 verwoestten de Engelsen, die in dat jaar via de Nederlandse kust Napoleons rijk probeerden binnen te vallen, het fort, waarvan nu niet meer over is dan een lege vlakte achter de duinenrij.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links