This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Kasteel Oost

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Castle
Location type: Castle
Location address: Nederland, Limburg, Oost-Maarland, Kasteellaan, 1
Number of texts: 1
4 stars
Made by delbrueckii

Kasteellaan 1, Oost (Oost-Maarland): Kasteel Oost

Kasteel Oost was in oorsprong een omgrachte woontoren en was de zetel van een heerlijkheid onder het hertogdom Daelhem. Deze woontoren vormt de kern van het tegenwoordige herenhuis en bestond uit een kelder met daarboven drie verdiepingen waarbij de totale hoogte minimaal twaalf meter moet zijn geweest. Het oudste muurwerk dat momenteel nog in een der zijgevels aanwezig is, is opgebouwd uit breuksteen en dateert vermoedelijk uit de 12e of 13e eeuw. De woontoren werd in 1548 uit mergelsteen opgetrokken en ingepast in een verbouwing waarbij een bakstenen aanbouw uit kolenzandsteen van gelijke grootte als de woontoren. De ingang werd hierbij verplaatst naar een nieuw gebouwde achtkantige traptoren. Deze toren is in het huidige gebouw nog steeds beeldbepalend. Het bouwjaar 1548 is zichtbaar in een gebeeldhouwde fries.
In 1674 werd opnieuw een verbouwing gedaan door Ulrich Anton Hoen uit het geslacht van de heren van Hoensbroeck en in 1848 werd het andermaal verbouwd, waarbij het werd voorzien van een Zwitsers zadeldak met dakoversteken.
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw werd het kasteel zodanig ingrijpend gewijzigd dat de van oorspronkelijke structuur weinig meer overbleef en het kasteel een landhuisachtig uiterlijk kreeg.

Het erf is priv├ęterrein. Wilt u dit alstublieft respecteren.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links