This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Kasteel Oost

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Castle
Location type: Castle
Location address: Nederland, Limburg, Oost-Maarland, Kasteellaan
Number of texts: 1
4 stars
Made by delbrueckii

Kasteel Oost, Oost-Maarland

De oudste gedeelten van het kasteel dateren uit de 13de of 14de eeuw. Het kasteel werd vele malen verbouwd. Aan de noordkant van het kasteel staat een in mergelsteen opgetrokken traptorentje. In de gebeeldhouwde fries is het jaartal 1548 zichtbaar. Het toen bestaande gebouw, opgetrokken in kolenzandsteen, werd in dat jaar uitgebreid met een nieuwe vleugel. De gevelsteen in de westgevel met het alliantiewapen van Van Hoensbroeck-de Lamargelle met het jaartal 1674 herinnert aan een verbouwing in dat jaar. Bij een verbouwing omstreeks 1848 kreeg het kasteel een zadeldak met grote dakoversteken. In 1958 vond een laatste grote verbouwing plaats door het kunstenaarsechtpaar Roosenburg-Goudriaan waarbij het kasteel het huidige aanzien kreeg. Op de slotgracht werd in het verleden in de winter geschaatst door de lokale jeugd.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links