This site uses cookies to improve your experience and the quality of our services. By using this site you agree to its use of cookies. More information Hide

Neeltje Jans

Need a hotel nearby?

Sponsored links

Routes nearby

Places of Interest nearby

Matched content

Hotels nearby

Restaurants nearby

Sponsored links

🔎
Island
Location type: Island
Location address: Vrouwenpolder
Number of texts: 2
4 stars
Made by 172761

Neeltje Jans is als werkeiland een onderdeel van de Oosterscheldekering. Na het voltooien van de Deltawerken is er op Neeltje Jans een informatie- en attractiepark geopend. In het informatiecentrum is een expositie over de Deltawerken te zien. Vroeger was Neeltje Jans een zandplaat in de monding van de Oosterschelde. Door de zandplaat op te hogen is het werkeiland gecreëerd, dat ten tijde van de bouw van de stormvloedkering werd gebruikt. Toen het werk in 1986 klaar was, hebben Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Landschap het eiland opgekocht en omgevormd tot natuurgebied dat onderdeel is van Nationaal Park Oosterschelde. De naam Neeltje Jans is verkregen door een boot die op de zandplaat vastgelopen is en die ook die naam droeg.

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Made by 172761

Neeltje Jans

Neeltje Jans is een gevarieerd duinlandschap, waarin allerlei ontwikkelingsstadia van de duinen te vinden zijn. Van jonge zeeduintjes via vochtige valleien en een duinmeer, naar een rij hoge kamduinen. Aan de Oosterscheldekant is op een uitgestrekt slikkengebied een vogeleiland aangelegd. Pioniervogels als visdiefjes, sterns en plevieren broeden er en bovendien zijn er honderden steltlopers die het eiland gebruiken om er bij hoogwater te rusten en veren te poetsen. Aan de Noordzeekant is een slufter aangelegd. Het ‘‘infoduin’‘, een luwe plaats in de duinen met diverse voorzieningen, geeft informatie over het natuurgebied Neeltje Jans. Er zijn een aantal wandelroutes uitgezet, bij 1 ervan passeert men een vogelscherm. Er is een vogelobservatiehut om de vogels op het vogeleiland ongestoord te bespieden.

Adres:
Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder

Classify this POI
Link to route
Add this POI to your routes nearby

Comments

Add comment

Sponsored links